1. CLASSICAL

2. SECRET LOVE

3. THE ROSE

4. IN THE GARDEN

4.0 SAVE THE DATE

4.1 MINIMALIST

4.2 SYMPHONY OF LOVE

4.3 DARLING YOU

4.4 MY DESTINY

4.5 WHITE PEARL

4.6 DE MEMORIA

4.7 Señorita

4.8 LAVIE THE ROSE

4.9 NEW INSPIRATION

4.9 NEW WHITE 2

4.9 SALE UP TO 70%

5.Lila Lila

6.MARRY ME

7. JUST FOR YOU

8.1 BOHO WEDDING CHIC

8.2 ELEGANT NO.5

8.3. ELEGANT NO.4

8.4 ELEGANT NO.3

9.1 ELEGANT NO.2

9.2 ELEGANT NO.1

9.3 THE MUSE

9.4 New White

9.5 MY DARLING

9.6 LAVITTA IN FARO STUDIO

9.7 MIRROR MIRROR

9.8 MỸ NHÂN NGƯ

9.9 MY SUNSHINE

9.9.1 PHÙ DÂU

9.9.2 MY QUEEN

9.9.3 MÙA YÊU

9.9.4 MY LOVE

9.9.5 EM LÀ ĐỂ YÊU

9.9.6 YES I DO

9.9.7 FALL

BEAUTIFUL IN WHITE

BEST SELLER

CINDERELLA

Dưới 1 triệu

EM LÀ MÙA XUÂN

Em Về Tinh Khôi

FALL IN LOVE

LITTLE GIRL

LOOKBOOK NO.1 - TROPICAL

LOOKBOOK NO.2 - ELEGANT

NÀNG JULIET PHƯƠNG ĐÔNG

NEW ARRIVALS

Từ 1 đến 2 triệu

Từ 2 đến 3 triệu

Từ 3 đến 5 triệu