LƯU Ý: SỐ ĐO MÔNG CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VÁY ÔM, VÁY XÒE MÔNG FREE SIZE