Địa chỉ: 66 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10h - 22h

Điện thoại:  0797558547 - 0969724130

Email: hi@lavitta.vn